Medlemsskap

Vrångö-huset – ett hus för ALLA

Genom att bli medlem i Vrångö bygdegårdsförening visar du/ni ert engagemang för ön och för ett hus som kan erbjuda fina lokaler för skola/förskola och föreningsliv.
Här finns något för alla: bl a idrottshall, festlokaler, gympaträning, badminton, bastu, bibliotek, dusch, tvättstuga och bakstuga.

Plusgiro 4146288-8

Medlemsavgiften för en familj är oförändrat 200 kronor och
för enskild person 50 kronor.

Var vänlig skriv namn och födelsedatum på alla medlemmar.