Date:januari 02, 2013

Vårdcentral i Vrångöhuset

Öppet torsdag jämna veckor 08.20 – 11.00

Tidbokning 031-747 80 50

Läs mer på primärvårdens hemsida