Detta är styrelsen för Vrångö-huset!

För den ideella verksamheten i Vrångö-huset ansvarar en bygdegårdsförening.
Medlemmar i styrelsen är:

Nils Hernborg (ordförande)
Sussi Löfgren (sekreterare)
Claes-Håkan Johansson (kassör)
Annika Levin
Hans Nilsson
Eva Tarrach
Jennie Sandersnäs
Magnus Sandersnäs

Vakanser: En suppleant

Om du har önskemål om bygdegården, förslag, idéer eller kritik, eller
kanske vill engagera dig – tveka inte att kontakta någon i styrelsen!
ALLA synpunkter är välkomna!