Detta är styrelsen för Vrångö-huset 2019!

För den ideella verksamheten i Vrångö-huset ansvarar en bygdegårdsförening.
Medlemmar i styrelsen är:

Ordförande:Nils Hernborg
Kassör: Ann Zeidler
Sekreterare: Annika Levin
Ledamöter:
Claes Håkan Johansson
Lena Johansson
Ulla Olsson
Beatrice Torkelsson
Kjell Brogren
Elisabeth Rinäs

Om du har önskemål om bygdegården, förslag, idéer eller kritik, eller
kanske vill engagera dig – tveka inte att kontakta någon i styrelsen!
ALLA synpunkter är välkomna!